View RSS Feed

KjnG

Ừ thì blog

Rate this Entry
Đấy, hôm nay là 1 ngày bt, rất bt, cực kì bt. Phát hiện ra rằng vuinet mới có phần blog. Thế nên phải nhảy vào ngay để test thử . Ô hô hô, ta lại viết blog
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. ruby_2482 -
    ruby_2482's Avatar
    Sử dụng như thế nào đây nhỉ?
  2. KjnG -
    KjnG's Avatar
    Ruby nhìn ở phía trên có cái chữ Blogs. Gần ngay chữ Diễn đànWhat's New ý. Vào đó rùi ấn vào + Create New Post là được :x